Ketua : Ghifar Fawwazi (XVII/TBMM/20/13)
Wakil 1 : Teguh Setiawan (XVII/TBMM/20/36)
Wakil 2 : Azmi Raihan (XVII/TBMM/20/05)
Sekretaris 1 : Khansanita Atalie Sinuhaji (XVII/TBMM/20/17)
Sekretaris 2 : Abel Sanggra Putrian (XVIII/TBMM/21/02)
Bendahara 1 : Baiq Bening Senjarani (XVII/TBMM/20/06)
Bendahara 2 : Nur Himati Aliya (XVIII/TBMM/21/26)💊 LOGISTIK

Kepala Divisi : Lathifah Zhafir Nugroho (XVII/TBMM/20/18)
Staf Ahli : Nanda Maftuchah (XVII/TBMM/20/24)

Anggota :
Ilhamni Zein Rumatumia (XVII/TBMM/20/16)
Sophie Carina Nurjuliana Wahyu Priyanto (XVII/TBMM/20/32)
Vivka Astri Putri Endariyanto (XVII/TBMM/20/40)
Zalfa Nihamuyassari Kanilla (XVII/TBMM/20/41)
Mukhammad Fakhri (XVII/TBMM/19/22)
Muhammad Rizal Fadly (XVII/TBMM/20/20)
Bismo Panji Kusumo (XVIII/TBMM/21/07)
Vebriana Puji Astuti (XVIII/TBMM/21/39)
Muhammad Firman Abi Himawan (XVIII/TBMM/20/16)
Wanda Aqila Chairani (XVIII/TBMM/21/42)
Nabila Nisrina Wardhani (XVIII/TBMM/21/20)
Vanessa Permata Putri (XVIII/TBMM/21/38)
Mona Salsabila (XVIII/TBMM/21/15)
Virgi Olivia (XVIII/TBMM/21/41)


👥 INTERNAL

Kepala Divisi : Talytha Azlya Belva Aradhana (XVII/TBMM/33)
Staf Ahli : Gracia Widi Anjani (XVII/TBMM/14)

Anggota :
Annisa Putri Pramita (XVII/TBMM/20/04)
Poppy Lispya Veffriadi (XVII/TBMM/20/26)
Ella Putri Utami Adnan (XVII/TBMM/20/10)
Ahsani Taqwim Prihatmaji (XVII/TBMM/20/03)
Najib Widya Priyangga (XVII/TBMM/20/23)
Reyhan Gunawan (XVIII/TBMM/21/31)
Faiz Akmil Addina (XVIII/TBMM/21/11)
Telung Kris Wong Gragene (XVIII/TBMM/21/37)
Puan Muda Fazila Yussa (XVIII/TBMM/21/28)
Rahma Naila (XVIII/TBMM/21/29)
Dona Anera Suprojo (XVIII/TBMM/21/09)
Aliyyah Tsany Firjatunisah (XVIII/TBMM/21/05)
Salsabila Ma’shumah Haerudin (XVIII/TBMM/21/34)


📲 EKSTERNAL

Kepala Divisi : Salsabila Riana (XVII/TBMM/20/30)
Staf Ahli : Tsaniya Ahda Indrayani (XVII/TBMM/20/37)

Anggota :
Chofifah hadianti Putri (XVII/TBMM/20/08)
Tarisya Wulandari (XVII/TBMM/20/35)
Vidya Amara Purbojati (XVII/TBMM/20/38)
Dayana Nasution (XVII/TBMM/20/09)
Hafizh Cahya Aryansyah (XVII/TBMM/20/15)
Muhammad Dhaffa Ashraf Fahrezy (XVII/TBMM/20/19)
Imadul Aqil Yuwono (XVIII/TBMM/21/12)
Noorma Shabrina Farrasintya (XVIII/TBMM/21/24)
Sih Amalinda Nafatil Fariza (XVIII/TBMM/21/36)
Rahma Nurina Wiraputri (XVIII/TBMM/21/30)
Nurul Khairani Alifya (XVIII/TBMM/21/27)
Novi Fara Aisha Salma (XVIII/TBMM/21/25)
Dakiyah Hasna Salsabila (XVIII/TBMM/21/08)
Muhammad Rafi Falah (XVIII/TBMM/20/17)
Karunia Savitri (XVIII/TBMM/21/13)


🚑 PENGMAS

Kepala Divisi : Salma Nur Hamidah Ikhwan (XVII/TBMM/20/29)
Staf Ahli : Muhtia Mahderina Cahyani (XVII/TBMM/20/21)

Anggota :
Afina Auliya Lestari (XVII/TBMM/20/02)
Nuridha Ajeng Dinira (XVII/TBMM/20/25)
Tania Fidela Amanda (XVII/TBMM/20/34)
Aan Tri Luthfi Muhammad (XVIII/TBMM/21/01)
Andini Nurul Suci (XVIII/TBMM/21/06)
Melly Septiani Saputri (XVIII/TBMM/21/14)
Rokhimatun Nailis Sa’diyah (XVIII/TBMM/21/32)
Nisa Istiqomah (XVIII/TBMM/21/23)
Vick Hilya Salsabil (XVIII/TBMM/21/40)
Saniyyah Zahroh Nabiilah Darmawan (XVIII/TBMM/21/35)
Elsa Novanti (XVIII/TBMM/20/10)
Afina Auliya Lestari (XVII/TBMM/20/02)
Nuridha Ajeng Dinira (XVII/TBMM/20/25)
Tania Fidela Amanda (XVII/TBMM/20/34)
Aan Tri Luthfi Muhammad (XVIII/TBMM/21/01)
Andini Nurul Suci (XVIII/TBMM/21/06)
Melly Septiani Saputri (XVIII/TBMM/21/14)
Rokhimatun Nailis Sa’diyah (XVIII/TBMM/21/32)
Nisa Istiqomah (XVIII/TBMM/21/23)
Vick Hilya Salsabil (XVIII/TBMM/21/40)
Saniyyah Zahroh Nabiilah Darmawan (XVIII/TBMM/21/35)
Elsa Novanti (XVIII/TBMM/20/10)


📚DIKLATPALA

Kepala Divisi : Siti Fiktayuni Farkhati (XVII/TBMM/20/31)
Staf Ahli : Rizqy Alyaa Putri Irawan (XVII/TBMM/20/27)

Anggota :
Fenda Haniefaprila Purwanto (XVII/TBMM/20/12)
Vioravanti Anugraheni Gusty Ariant (XVII/TBMM/20/39)
Fany Rahmasari (XVII/TBMM/20/11)
Chavielda Najma Zharifa Rysinka (XVII/TBMM/20/07)
Muhammad Raihan Bintang Pamungkas (XVIII/TBMM/21/18)
Nibros Anwar Fauzy(XVIII/TBMM/21/22)
Najakhil Umiyati (XVIII/TBMM/21/22)
Alfitriani Alislamic Buhamsi Putri (XVIII/TBMM/21/04)
Nabila Khansa Az Zahra (XVIII/TBMM/21/19)
Sadzaliah (XVIII/TBMM/21/33)
Zahrani Aliffia Putri (XVIII/TBMM/21/43)
Aisyah Fakhira (XVIII/TBMM/21/03)