PERTOLONGAN PERTAMA

Bismillaahirrahmaanirrahiim             Sebenarnya apa makna dari sebuah pertolongan telah jelas dalam diri kita, manusia. Ada sebuah kalimat terkenal, yang sudah kita dengar sejak duduk di bangku SD, “Manusia sebagai makhluk …

PENGURUS TBMM HUMERUS FK UIIPERIODE 2013/2014

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   Bismillaahirrahmaanirrahiim.. PENGURUS TBMM HUMERUS FK UII PERIODE 2013/2014   Ketua : Putut Tri Anda Wakil Ketua : Armin Sinarta Sekretaris : Mutia Amalina Bendahara : Istiqomah …